شَهروند خبر نگار ما از وضعیت بد خود گزارش میدهد !

من یکی از اهالی روستای تلخاب تاجدین مسجدسلیمان بخش عنبر دهستان جهانگیری و پرنوشته هستم که تمام زندگیم وخانه و زمین های کشاورزیم به خاطر سد گتوند به زیر آب رفته و از فرمانداری درخواست کمک کردم که فرماندار شخصا گفته که سد گتوند در حیطه کاری من نیست

شَهروند خبر نگار ما از وضعیت بد خود گزارش میدهد !


برادر عزیز من یه انسانم که برای کمک دست به دامن شما شدم 
۱ایا روستای تلخاب تاجدین و روستاهای پرنوشته و المداری و گزستان و اومایک داخل حیطه کاری شما نیستن ؟؟؟؟؟
۲ آیا کمک به هم وطن خود حیطه کاری میخواهد ؟
۳زندگیمان به زیر آب رفته تا تاریخ ۲۸ مرداد ماه هیچ کس به ما حتی زنگ هم نزد خدمات به فرمانداری زنگ زدیم و به ما گفتن تماس میگیرم  دیگر هیچ جوابی ندادن 
بیل میکانیکی ام به زیر آب رفت آیا کسی جواب گو هست 
البته بیل را با چنگ و دندان از داخل آب کشیدم ولی تمام ادوات کشاورزی و پمپ آب و موتور برق و موتور جوش و تمام وسایل زندگیمان به زیر آب رفت 
دام‌هایمان را به کجا ببریم ؟
بیچاره و بی پناه شدیم آیا کسی هست که به ما کمک کنه 
حتی یک چادر هم برای ما نیاوردن 
بخدا ما هم وطن و هم تبار شماییم
خواهشا پیگیری کنید 
مسئول محترم لطفا کمک کمک کمک 
لابان منجزی داودی