نمایندگان انقلابی سفیران نور و روشنگری را دریابید

سلام بر نمایندگان انقلابی خانه ملت و رحمت خدا بر بلندای شوکت شما سنگرداران جبهه ی امنیت که با تلاش های رهبرانه تان برای صیانت از امنیت و سلامت افکار عمومی و امت اسلام با تمهیداتی از شجاعت و جسارت در صحن دادخواهی اهتمام بی وقفه میورزید.

نمایندگان انقلابی سفیران نور و روشنگری را دریابید

 

همانطور که مستحضرید رسانه و مطبوعات تریبون شفافیت و آینه ی تمام نمای چهره ی عملکرد دولت در دیده گان افکار عمومی است که با ارائه اطلاعات و روشنگری، دولت و حکومت آکواریومی را بر پایه نظام شفافیت برای جامعه شهروندی به ارمغان می آورند.

اینک پیش نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی طبق پیشنهاد سازمان امور مالیاتی،بحران ساز امنیت مادی معنوی جامعه مطبوعاتی-رسانه ای امروز شده است بی آنکه  بدانندخانه مطبوعات همچون خانه رزمندگان جهان اسلام است که شلمچه ای از شهدا و ایثارگران دفاع مقدس را در جبهه ی قلم از خود به یادگار گذاشته است که در راه پاسداری از ارزش های اسلام در تندباد ستیزهای دشمنان اسلام با سلاحی از روح مهذب قلم ترسیم گر حماسه ای از جنس رشادت و دلاوری غیور مردان این دیار بودند.

حال آنکه هیاهوی ناامنی های اقتصادی بر سرزمین مطبوعات و رسانه هاسایه افکنده وقامت قلم را با تندبادهای توفنده ی محرومیت خمیده است، بایسته است فریاد حق را بر تریبون جسارت سر دهید و سرزمین مطبوعات و رسانه ها را با آب حیات مهر دادخواهی تان در صحن مجلس شورای اسلامی جرعه بنوشانید و این خانه ی مدنیت را به تماشا و شنیدن نغمه ی حمایتتان خرسند نماییدودفاع کنید از جان نثاران مطبوعات ورسانه که خانه رزمندگانی ساختند با سلاح عکس وقلم که در جنگ با محرومیت های اقتصادی با زخم های ایستادگی شان یادآور استواری ایثارگران دفاع مقدس اند.

*پیام امروز رسانه به شما نمایندگان انقلابی اینست*

یادتان نرود خانه مطبوعات هم همچون خانه رزمندگان در کنار باکری ها و هاشمی ها، شهیدانی از جنس عکس و قلم بنام گودرزی ها و ..... را جام شهادت پوشاندند.

یادتان نرود غیرت آفرینی رسانه و مطبوعات در دفاع مقدس را که با سلاحی از جوهره ی قلم در مرزهای دلاوری کیان اسلام قد علم کردند و عکاسانی که با وجود عاشورایی شان ترسیم بخش صحنه های رشادت ها و دلاوریهای بزرگ مردان نظام بودند و خود برای اقتدای عزت وحرمت و امنیت ایران اسلامی بوسه بر شهادت زدند.

یادتان نرود رسانه در جنگ فریاد مظلومیت این وطن بود اگرچه خود در اوج محرومیت بود.

یادتان نرود که مطبوعات و رسانه ها همسنگران غیورمردان دین اسلام در جبهه ی حق علیه باطل بودند و خود حریم داران این ولایت که همچون ارتش در مقابل رژیم توفنده ی دستگاه های غربی با سلاحی از قلم ایستادگی کردند.

پلاک رشادت هایمان تصاویر و گزارش هایی است که روایتگر دفاع مقدس و انعکاس دلاوران نظام وشجاعت رزمندگان اسلام است.
رسانه تا امروز شکوه این نظام با ترسیم فتح خرمشهر و عملیات بیت المقدس ها در نهادینه کردن فرهنگ و رشادت های حکومت در مقام تریبون دولت رسالت خود را اثبات نموده است اینک وقت لبیک گویی شماست در دفاع از حقوق رزمندگان قلم؛
 
حال اینکه مجاهدان و ایثارگران و شهدایی که فروتنانه در حفظ فرهنگ و ارزش های اسلام و نظام و حکومت تلاش میکنند نباید در خانه خود امنیت مادی معنوی داشته باشند؟

نباید سهمیه ای که پاداش رشادت ها و دلاوری هایشان در دفاع از حقانیت شهدا و شهادت را داشته باشند؟

بهمین رو با توجه به اشاره قانون اساسی نسبت به وضع یا معافیت مالیات در مجلس امید و انتظار ما از نمایندگان انقلابی خانه ملت دفاع از هویت،
اصالت،شانیت و مظلومیت خانه مطبوعات است که همچون خانه رزمندگان جهان اسلام ادبیات اجرایی رشادت ها و دلاورهای دفاع مقدس را نوشتند و ترسیم نمودند.لذابا در نظر گرفتن نقش مطبوعات در روشنگری افکار عمومی و افزایش سطح بینش و دانش شهروندان جهت پیشبرد اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تلاش هایی که این صنف جهت اعتمادسازی جامعه به دولت و مبارزه با فرهنگ استعماری جهت گسترش فضای اخلاقی و صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی وترویج مفاهیم اجتماعی_اخلاقی فرهنگی جامعه مدنی و دور کردن حکومت های استبدادی و اقتدار طلب،اهمیت و ضرورت حضور مطبوعات و رسانه در بطن جامعه را دریابید و با ورود پیش نویس لایحه به مجلس با حذف بند معافیت مالیاتی موافقت ننمایید.

                    *تحلیل* 

خموشی خانه مطبوعات که مروج فرهنگ ناب اسلامی و احیاگر ارزش های دین اسلام و امنیتگاه افکار عمومی هستندو در هر شرایطی در بحران ها دوشادوش دولت و حکومت حاضرند و از تندباد حوادث نمی‌هراسند به نفع ملت و دولت نیست چون زمانیکه نتوانیم حین بحران را کنترل کنیم قطعا پسابحران در جامعه مدنی را رقم خواهیم زدو نظر به نقش آفرینی این صنف در ایجاد امنیت اجتماعی-ارتباطی بین دولت و مردم اگر به تعطیلی و خاموشی بیانجامد قطعا علاوه بر بحران های اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی با بحرانی از رفتارهای ضد اجتماعی فرهنگی مواجه خواهیم شد وجامعه ی اجتماعی جای خود را به یک جامعه ی نادان و بیکار و در نهایت بزهکار خواهد داد.
در آخرپیام ما به شما اینست، بایسته دفاع کنید از شانیت و هویت خانه رزمندگان قلم که برای نجات جامعه مدنیت،عزت، امنیت، شرافت و انسانیت یک نظام سالهاست که در چنگال اهریمن اقتصادی جهاد کرده اند و از مرزهای مادیت گذشته اند تا تجلی گاه امنیت و عزت یک حکومت در سرزمین افکار عمومی باشند.

یادداشتی از دنیا قابضی