روند پیشرفت پروژه پل ولایت به روایت تصویر

اهواز خبر۱۴؛ پروژه تقاطع غیر همسطح ولایت بعنوان آخرین تقاطع رینگ ترافیک غرب به شرق اهواز می باشد. این پروژه با شکافت کوه گلف و عبور از اراضی قرارگاه کربلا محور کمربندی نفت و فرودگاه اهواز را به کوی رمضان و مسیر پل پنجم متصل می کند و این گره ترافیکی مهم شهر اهواز پس از سال ها گشوده خواهد شد از این رو پل ولایت برای شهرداری از نظر زمان و کیفیت دارای اهمیت بالایی است.

روند پیشرفت پروژه پل ولایت به روایت تصویر