محسن رضایی کاندیدای اقوام پیرامون

اهواز خبر۱۴؛ بهتر آن است که به معاصر بسنده شود و به معاصر بپردازیم خاندان قاجار خاستگاه شمال ایران در گرگان که قریب به ۱۳۰ سال بر سرزمین ایران حکمرانی کردند.

محسن رضایی کاندیدای اقوام پیرامون

 با ناکامی انقلاب مشروطه  پهلویها باخاستگاه شمال کشور سوادکوه ۵۳ سال سکانداران مقدرات ملت ایران گردیدند.

 
    با برچیده شدن پادشاهی پهلوی و بواسطه انقلاب و دگرگونی سال ۱۳۵۷ کشور دچار تغییرات کلی گردید سطح نگرش و ارزشها در تمامی ابعاد دستخوش انقلاب گردید و حکومتگران گذشته جای خود را به نو اندیشان تازه نفس داده و اساس قانون و ارتباطات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی پیرامون انقلاب با تفکرات جدید اداره گردید و تا کنون که بیش از چهل سال از این انقلاب سپری گردیده است ، در این دوره نیز کانون قدرت در ایران علاوه بر خاستگاه های قبلی به مناطق مرکزی مثل اصفهان و یزد رفت.
 
     نکته قابل تامل این است بیش از دویست سال و قبل از آن یعنی دوران کریم‌خان زند فرصت کشورداری هیچگاه به خطه جنوب کشور داده نگردید و همیشه مردان سیاسی و لشکریان جنوب چه در دوران نادرشاه و انقلاب مشروطه ، پهلویها و بعد از آن انقلاب اسلامی ، تمام و کمال در خدمت و راستای سیاستهای کلی این حکومتگران و نظام بوده و هستند و این تجمع قدرت در مناطق شمال و مرکز موجب فقر و عدم توسعه یافتگی مناطق پیرامون و جنوب شده است.اما انتظاری که از بزرگان این انقلاب میرود با دیگر حکمرانان گذشته متفاوت و قابل دسترس تر بوده و باید با درایت ، فرصت به دیگر استانهای جنوبی و سرزمین های دور مانده از قدرت واگذار گردد.
 
    مردم جنوب فقیر تر و از سیاست وحلقه قدرت دور ماندن ترند، گاهی برای حکومت بهتر است قدرت را در میان چهارگوشه کشور بگرداند تا توازن قومی در کشور برقرار شود و عده ای نومید و دلبریده نشوند.
 
    جنوبی ها در مشروطه حضور موثر داشتند ، جلوی نیروی دریایی انگلیس را گرفتند، برای ملی شدن نفت جنگیدند ، در جنگ هشت ساله خانه هایشان ویران شد ، شهید دادند، پا به پای انقلاب آمدند اما همیشه بی بهره بودند ، حاج محسن فرزند خطه جنوب است از بدو انقلاب کاملا دوش به دوش رهبران انقلاب در دفاع از آرمانهای انقلاب صداقت و وفاداری خویش را نشان داده است.
 
     هرم بالا و اتاق فکر نظام باید  عدالت محورانه روئسای دولت و وزرای آنها را بر اساس معیارهایی بصورت چرخشی چینش و مهندسی کند که به هیچ نقطه و استانی اجحاف روا نگردد آیا اگر فقط یکبار رئیس جمهور ایران مردی بلوچی میبود روزگار این ملت که از خانواده وفادار و محترم ایرانند اینگونه بود؟
 
    سهم مردم و سرزمین خوزستان از انقلاب چه بود آیا ملت خوزستان با دارا بودن بزرگترین منابع نفت و گاز بایستی در فقر زندگی کنند آیا درست است ملت خوزستان با داشتن برگترین رودخانه های ایران تشنه باشند؟
 
    ارمغان و دستاورد انقلاب اسلامی برای ملت خوزستان بعد از وقوع انقلاب جز فقر و بیکاری جنگ زدگی ریزگرد شهدای چندین برابری از دیگر استانهای دیگر چه بود؟
 
    آیا مردم جنوب و خوزستان بعد از گذشت قرنها و اکنون سپری شدن ۴۰ سال از این انقلاب سزاور و استحقاق این نبوده تا مردی وفادار به این انقلاب و کشور را در راس یک دوره ریاست جمهور گماشت تا عدالت و مساوات اسلامی بر این سرزمینها نیز جاری گردد.
 
     ما مردم خطه جنوب کشور از رهبر معظم و مشاوران آن حضرت که در عدالت و برابری ایشان هیچگونه شکی و تردید بر آن را نداریم انتظار داشته تا با نگاهی ویژه و با ارفاق برادر وفادار به نظام حاج محسن رضایی را کمک و مساعدت کنند و از تمرکز و انباشت قدرت در قسمت مرکز و شمال ایران بپرهیزند و این تکرار بی پایان را پایان دهند و زمان و فرصتی را به ملت و سرزمین جنوب واگذار کنند. تا بتوان طعم انقلاب اسلامی را نیز کمی این ملتها و سرزمینها بچشند