جلسه دیدار و گفتگو مدیرعامل موسسه جهاد نصر با معاون اقتصادی استاندار استان خوزستان

جلسه دیدار و گفتگو مدیرعامل موسسه جهاد نصر با معاون اقتصادی استاندار استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی موسسه جهاد نصر روز سه شنبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ مهندس عظیمی در دیدار دکتر فتوحی معاون اقتصادی استاندار استان خوزستان گفتند اولویت اول موسسه جهاد نصر به عنوان دستگاه اجرایی، تکمیل اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام می باشد. در موسسه هدف گذاری ها و سیاست گذاری ها در این راستا صورت می گیرد. همچنین ایشان خاطر نشان کردند مشکلات طرح های بین دو دستگاه اجرایی و  وزارت خانه معمولا زیاد بوده و باید به سمتی حرکت کرد که متولی اجرای طرح فقط یک دستگاه بوده و پاسخگوی طرح تماما همان دستگاه باشد. همچنین ایشان تاکید داشتند اجرای شبکه های اصلی و فرعی با هم اجرا گردد.

در ادامه آقای دکتر فتوحی بیان داشتند موسسه باید نسبت به رفع نواقص فاز اول طرح اقدام نماید و به دنبال تبیین و اثر بخشی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در بین متولیان دستگاه های استانی از جمله فرمانداران شهرستان ها باشد. همچنین ایشان به بحث اهمیت انتخاب مشاور و پیمانکار پرداختند و تاکید داشتند حتما از پیمانکاران توانا در این حوزه دعوت بعمل آید.
لازم به ذکر است در این دیدار آقای مهندس درخشانی فرد معاون اجرایی موسسه نیز حضور داشته و مطالبی در رابطه با عملیات اجرایی فاز اول و نحوه ی تخصیص بودجه در فاز اول ارائه نمودند