آب آشامیدنی شادگان سه روز با افت فشار مواجه است

اهواز خبر۱۴؛ مدیر آبفا منطقه شادگان گفت: به منظور اتصال آب غدیر و جداسازی خط شادگان در روزهای ۲۷،۲۶ و ۲۸ اردیبهشت ماه آب آشامیدنی شهرستان شادگان با افت فشار و یا احتمال قطعی روبرو خواهد شد.

آب آشامیدنی شادگان سه روز با افت فشار مواجه است

به گزارش اهواز خبر۱۴ از روابط عمومی امور آبفا شهرستان شادگان، عاشور حمادی روز یکشنبه اظهار کرد: براساس اعلام سازمان آب و برق استان خوزستان و به منظور اتصال آب غدیر و جداسازی خط شادگان از آبادان و خرمشهر در روزهای ۲۷،۲۶ و ۲۸ اردیبهشت‌ماه شبکه آبرسانی شهرستان شادگان (شهر و روستاهای تابعه) با افت فشار و یا احتمال قطعی آب در برخی نقاط مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: شهرندان شادگان نسبت به ذخیره آب مورد نیاز در تاریخ‌های اعلام شده اقدام نمایند.

حمادی گفت: اتصال خط جدید آب غدیر موجب بهبود کیفیت آب منطقه خواهد شد ضمن اینکه تمامی نیروها و یگان آبرسانی در این سه روز آماده باش خواهند بود.