تاکید بر لایروبی و احیای سد‌های خوزستان برای بهره برداری دامداران

اهواز خبر۱۴؛ استاندار خوزستان در نشست ستاد مدیریت بحران استان بر لایروبی و احیای سد‌ها برای بهره برداری دامداران تاکید کرد.

تاکید بر لایروبی و احیای سد‌های خوزستان برای بهره برداری دامداران

نشست ستاد مدیریت بحران استان به ریاست علی اکبر حسینی محراب برگزار شد.

استاندار خوزستان در این نشست با تاکید بر لایروبی و احیای سد‌ها جهت بهره برداری دامداران بیان داشت: جهاد کشاورزی با بسیج کردن همه امکانات استان از منابع درون استانی تمامی مه پاش‌ها را فعال کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان آب و برق بازدید‌های مختلفی را برای نمایندگان کشاورزان، متنفذین عشایر، علما و صاحبان تریبون از وضعیت سد‌ها بگذارد؛ تصریح کرد: اصلاح شبکه آبیاری از سوی توسعه نیشکر انجام شود.

گفتنی است ، تابستان سال گذشته از سوی سپاه و بسیج سازندگی خوزستان در مناطق گرم استان از جمله هورالعظیم و کرخه مه پاش و حوضچه های آب برای خنک نگه داشتن دام های استان نصب شد.