تگ: بازی انلاین

اجتماعی

برداشت میلیونی پسر از حساب مادر برای یک بازی آنلاین

اهواز خبر۱۴، رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی اظهار کرد: فرزندی برای رسیدن به مراحل بالاتر بازی، ۴۰۰ میلیون ریال از حساب مادرش برداشت کرد.