تگ: مسجدسلیمام

اجتماعی

پزشک مبتلا به کرونا درمسجدسلیمان از کار در مراکز درمانی...

اهواز خبر۱۴؛رییس مرکز بهداشت و درمان مسجدسلیمان گفت: پزشک مبتلا به کرونا در این شهرستان از فعالیت در مراکز درمانی کنار گذاشته شده...